Contrast

De dag laat zich hier gelden
en brengt meedogenloos
de laatste druppel aan het licht.

Maar de nacht is ongeduldig
en staat altijd weer vroeg klaar
om overtuigend in te vallen
door al het licht in één klap uit te slaan.

Wat is er met de schemering gebeurd
die nog geen halve schijn van kans maakt
om wat nuance aan te brengen
in dit wrede spel van licht en donker?

Misschien is de schemer wel gevlucht
voor de contrasten in dit land
en komt hij pas weer terug
als de dag wat zachter daagt
en de nacht wat licht verdraagt.