Heel

In de leemte van jouw afwezigheid
schilder ik met fijne streken
de contouren van ons samenzijn
En waar de lijnen elkaar raken
daar zie ik leegte openbreken
en komt het licht weer terug
om met kleuren heel te maken
wat in lieve liefde is gedeeld
zodat het halve zijn in jouw afwezigheid
mij eventjes geen parten speelt.