Ijzig

De zwarte nacht heeft ijzig licht gebaard
en alles staat verstijfd te stralen
in kille naaktheid hel te pralen
de winter is nog niet verjaard.