Twitter

Er schijnt een vreemde plek te wezen
waar mensen zelden zwijgen
en telkens honderdveertig tekens rijgen
tot digitaal gekwetter om te lezen.