Geanimeerd samenspel van Arte Duo

Op www.kunstnet.tv is deze maand een uitzending gewijd aan een bijzonder muzikaal tweespan, bestaande uit saxofoniste Aubrey Snell en pianiste Lineke Lever. Centraal staat hun voorstelling Music Hall, waarin het duo fragmenten uit het poëtische oeuvre van Paul van Ostaijen op luisterrijke wijze interpreteert. In speciaal voor deze uitvoering geschreven composities komen de verzen van de Vlaamse dichter muzikaal tot leven en om ook de overige zintuigen te prikkelen worden op een groot scherm animaties vertoond van bekende delen uit de bundel Bezette Stad. Zeer bekend zelfs, althans voor mij, en dat geldt ook voor de animaties, die afkomstig zijn uit mijn doctoraalscriptie en nu figureren in dit unieke samenspel van oude en nieuwe disciplines. Ik denk dat Paul van Ostaijen erg in zijn sas zou zijn geweest met deze voorstelling, waarin de grenzen tussen poëzie, muziek en kunst vervagen en opgaan in de “bonte wemeling” die de dichter zelf herhaaldelijk ervoer in de levendige Music Hall van Antwerpen.